۱۰۵۲ (قمری)

۱۰۵۲ (قمری)، هزار و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول آوریل سال ۱۶۴۲ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰ 

سال: ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش