۱۰۸۴ (قمری)

۱۰۸۴ (قمری)، هزار و هشتاد و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم آوریل سال ۱۶۷۳ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰ 

سال: ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش