۱۱۳۳ (قمری)

۱۱۳۳ (قمری)، هزار و صد و سی و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم نوامبر سال ۱۷۲۰ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰ 

سال: ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش