باز کردن منو اصلی

۱۱۳۵ (قمری)، هزار و صد و سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم اکتبر سال ۱۷۲۲ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰ 

سال: ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸

رویدادهاویرایش

  • سقوط صفویان و آغار حکومت افغانان بر ایران

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش