۱۲۱۸ (قمری)

۱۲۱۸ (قمری)، هزار و دویست و هجدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم آوریل سال ۱۸۰۳ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰ 

سال: ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش