۱۲۲ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۲ (قمری)، صد و بیست و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم دسامبر سال ۷۳۹ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰ 

سال: ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش