۱۲۵ (قمری)، صد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم نوامبر سال ۷۴۲ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰ 

سال: ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

۹ ربیع‌الاول - هشام بن عبدالملک دهمین خلیفهٔ اموی

وابستهویرایش