۱۳۵ (قمری)، صد و سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم ژوئیه سال ۷۵۲ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰ 

سال: ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸

رویدادها ویرایش

• ابوالعباس سفّاح،نخستین خلیفه عباسی است و در این سال شهر‌ هاشمیه را در نزدیکی شهر انبار بنا نهاد

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش