۱۳۲ (قمری)، صد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم اوت سال ۷۴۹ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰ 

سال: ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش