دهه ۱۳۹۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۳۹۷ (پیش از میلاد))

دهه ۱۳۹۰ (پیش از میلاد) صد و سی و نهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان