۱۵۲ (قمری)

۱۵۲ (قمری)، صد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم ژانویه سال ۷۶۹ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰ 

سال: ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش