۱۹۳ (قمری)

۱۹۳ (قمری)، صد و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم اکتبر سال ۸۰۸ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰ 

سال: ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش