۱۹۴ (قمری)

۱۹۴ (قمری)، صد و نود و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم اکتبر سال ۸۰۹ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰ 

سال: ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش