۱- (خورشیدی)

سال ۱- هجری خورشیدی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۳۰  −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 

سال: −۴ −۳ −۲ - −۱ - ۰ ۱ ۲
در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۶۲۰ – ۶۲۱
هجری قمری ۲ BH – ۱ BH
گاه‌شماری گرگوری 620
DCXX
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۳۷۳
گاه‌شماری ارمنی −۷۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۱٬۲۲۴ – −۱٬۲۲۳
گاه‌شماری بربری ۱٬۵۷۰
گاه‌شماری بودایی ۱٬۱۶۴
گاه‌شماری برمه‌ای −۱۸
گاه‌شماری رومی ۶٬۱۲۸ – ۶٬۱۲۹
گاهشماری مازندرانی ۱۳۱ – ۱۳۲
گاه‌شماری قبطی ۳۳۶ – ۳۳۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۶۱۲ – ۶۱۳
سال عبری ۴٬۳۸۰ ۴٬۳۸۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۶۷۵ – ۶۷۶
 - ساکا سموت ۵۴۲ – ۵۴۳
 - کالی یوگا ۳٬۷۲۱ – ۳٬۷۲۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۰٬۶۲۰
گاه‌شماری کره‌ای ۲٬۹۵۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۱۶۳

این سال در گاهشماری ایرانی قبل از سال صفر می‌باشد و غیر کبیسه است. در بعضی محاسبات گاهشماری‌های هجری خورشیدی یا ایرانی که سال صفر وجود ندارد بجای سال صفر و بلافاصله قبل از سال 1 هجری خورشیدی است و در این صورت کبیسه می‌باشد .منبعویرایش