۲۶ اژدها یک ستاره است که در صورت فلکی اژدها قرار دارد.

۲۶ اژدها
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی اژدها (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۳۴m ۵۹.۵۹۴۰s
میل ‏ ۲۸.۳۹۴″ ۵۲′ ‎+۶۱°
قدر ظاهری (ع) ۵.۲۳
مشخصات
نوع طیف G0Va (F9V/K3V)
شاخص رنگ U−B +0.10
شاخص رنگ B−V +0.61
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)–۱۲.۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۷۷.۳۷ mas/yr
میل: –۵۲۵.۶۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۷۰.۹۸ mas
جزئیات
جرم۱.۳۰/۰.۸۳ M
درجه حرارت۶,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
26 Dra, HR 6573, BD+61 1678, HD 160269, LHS 3305, LTT 15223, SAO 17546, HIP 86036.

منابع ویرایش