۴۹۴ (خورشیدی)

سال ۴۹۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۴۹۴ چهارصد و نود و چهارمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷
۴۹۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۱۵ – ۱٬۱۱۶
هجری قمری ۵۰۸ – ۵۰۹
گاه‌شماری گرگوری 1115
MCXV
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۸۶۸
گاه‌شماری ارمنی ۴۲۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۷۲۹ – −۷۲۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۰۶۵
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۵۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۴۷۷
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۲۳ – ۶٬۶۲۴
گاهشماری مازندرانی ۶۲۶ – ۶۲۷
گاه‌شماری قبطی ۸۳۱ – ۸۳۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۰۷ – ۱٬۱۰۸
سال عبری ۴٬۸۷۵ ۴٬۸۷۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۱۷۰ – ۱٬۱۷۱
 - ساکا سموت ۱٬۰۳۷ – ۱٬۰۳۸
 - کالی یوگا ۴٬۲۱۶ – ۴٬۲۱۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۱۵
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۴۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۵۸

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش