۴۹۵ (خورشیدی)

سال ۴۹۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۴۹۵ چهارصد و نود و پنجمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸
۴۹۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۱۶ – ۱٬۱۱۷
هجری قمری ۵۰۹ – ۵۱۰
گاه‌شماری گرگوری 1116
MCXVI
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۸۶۹
گاه‌شماری ارمنی ۴۲۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۷۲۸ – −۷۲۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۰۶۶
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۶۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۴۷۸
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۲۴ – ۶٬۶۲۵
گاهشماری مازندرانی ۶۲۷ – ۶۲۸
گاه‌شماری قبطی ۸۳۲ – ۸۳۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۰۸ – ۱٬۱۰۹
سال عبری ۴٬۸۷۶ ۴٬۸۷۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۱۷۱ – ۱٬۱۷۲
 - ساکا سموت ۱٬۰۳۸ – ۱٬۰۳۹
 - کالی یوگا ۴٬۲۱۷ – ۴٬۲۱۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۱۶
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۴۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۵۹

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش