۴۹۹ (خورشیدی)

سال ۴۹۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۴۹۹ چهارصد و نود و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲
۴۹۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۲۰ – ۱٬۱۲۱
هجری قمری ۵۱۳ – ۵۱۴
گاه‌شماری گرگوری 1120
MCXX
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۸۷۳
گاه‌شماری ارمنی ۴۲۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۷۲۴ – −۷۲۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۰۷۰
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۶۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۴۸۲
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۲۸ – ۶٬۶۲۹
گاهشماری مازندرانی ۶۳۱ – ۶۳۲
گاه‌شماری قبطی ۸۳۶ – ۸۳۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۱۲ – ۱٬۱۱۳
سال عبری ۴٬۸۸۰ ۴٬۸۸۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۱۷۵ – ۱٬۱۷۶
 - ساکا سموت ۱٬۰۴۲ – ۱٬۰۴۳
 - کالی یوگا ۴٬۲۲۱ – ۴٬۲۲۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۲۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۵۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۶۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش