۴۹۸ (خورشیدی)

سال ۴۹۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۴۹۸ چهارصد و نود و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱
۴۹۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۱۹ – ۱٬۱۲۰
هجری قمری ۵۱۲ – ۵۱۳
گاه‌شماری گرگوری 1119
MCXIX
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۸۷۲
گاه‌شماری ارمنی ۴۲۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۷۲۵ – -۷۲۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۰۶۹
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۶۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۴۸۱
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۲۷ – ۶٬۶۲۸
گاهشماری مازندرانی ۶۳۰ – ۶۳۱
گاه‌شماری قبطی ۸۳۵ – ۸۳۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۱۱ – ۱٬۱۱۲
سال عبری ۴٬۸۷۹ ۴٬۸۸۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۱۷۴ – ۱٬۱۷۵
 - ساکا سموت ۱٬۰۴۱ – ۱٬۰۴۲
 - کالی یوگا ۴٬۲۲۰ – ۴٬۲۲۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۱۹
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۵۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۶۲

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش