۵۲۹ (خورشیدی)

سال ۵۲۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۲۹ پانصد و بیست و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲
۵۲۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۵۰ – ۱٬۱۵۱
هجری قمری ۵۴۴ – ۵۴۵
گاه‌شماری گرگوری 1150
MCL
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۰۳
گاه‌شماری ارمنی ۴۵۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۶۹۴ – −۶۹۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۰۰
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۹۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۱۲
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۵۸ – ۶٬۶۵۹
گاهشماری مازندرانی ۶۶۱ – ۶۶۲
گاه‌شماری قبطی ۸۶۶ – ۸۶۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۴۲ – ۱٬۱۴۳
سال عبری ۴٬۹۱۰ ۴٬۹۱۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۰۵ – ۱٬۲۰۶
 - ساکا سموت ۱٬۰۷۲ – ۱٬۰۷۳
 - کالی یوگا ۴٬۲۵۱ – ۴٬۲۵۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۵۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۸۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۹۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش