۵۳۰ (خورشیدی)

سال ۵۳۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۳۰ پانصد و سیمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳
۵۳۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۵۱ – ۱٬۱۵۲
هجری قمری ۵۴۵ – ۵۴۶
گاه‌شماری گرگوری 1151
MCLI
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۰۴
گاه‌شماری ارمنی ۴۶۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۶۹۳ – -۶۹۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۰۱
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۹۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۱۳
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۵۹ – ۶٬۶۶۰
گاهشماری مازندرانی ۶۶۲ – ۶۶۳
گاه‌شماری قبطی ۸۶۷ – ۸۶۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۴۳ – ۱٬۱۴۴
سال عبری ۴٬۹۱۱ ۴٬۹۱۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۰۶ – ۱٬۲۰۷
 - ساکا سموت ۱٬۰۷۳ – ۱٬۰۷۴
 - کالی یوگا ۴٬۲۵۲ – ۴٬۲۵۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۵۱
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۸۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۹۴

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش