۵۳۴ (خورشیدی)

سال ۵۳۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۳۴ پانصد و سی و چهارمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷
۵۳۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۵۵ – ۱٬۱۵۶
هجری قمری ۵۴۹ – ۵۵۰
گاه‌شماری گرگوری 1155
MCLV
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۰۸
گاه‌شماری ارمنی ۴۶۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۶۸۹ – −۶۸۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۰۵
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۹۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۱۷
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۶۳ – ۶٬۶۶۴
گاهشماری مازندرانی ۶۶۶ – ۶۶۷
گاه‌شماری قبطی ۸۷۱ – ۸۷۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۴۷ – ۱٬۱۴۸
سال عبری ۴٬۹۱۵ ۴٬۹۱۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۱۰ – ۱٬۲۱۱
 - ساکا سموت ۱٬۰۷۷ – ۱٬۰۷۸
 - کالی یوگا ۴٬۲۵۶ – ۴٬۲۵۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۵۵
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۸۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۹۸

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش