۵۳۳ (خورشیدی)

سال ۵۳۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۳۳ پانصد و سی و سومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶
۵۳۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۵۴ – ۱٬۱۵۵
هجری قمری ۵۴۸ – ۵۴۹
گاه‌شماری گرگوری 1154
MCLIV
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۰۷
گاه‌شماری ارمنی ۴۶۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۶۹۰ – −۶۸۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۰۴
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۹۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۱۶
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۶۲ – ۶٬۶۶۳
گاهشماری مازندرانی ۶۶۵ – ۶۶۶
گاه‌شماری قبطی ۸۷۰ – ۸۷۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۴۶ – ۱٬۱۴۷
سال عبری ۴٬۹۱۴ ۴٬۹۱۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۰۹ – ۱٬۲۱۰
 - ساکا سموت ۱٬۰۷۶ – ۱٬۰۷۷
 - کالی یوگا ۴٬۲۵۵ – ۴٬۲۵۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۵۴
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۸۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۹۷