۶۳ (قمری)، شصت و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم سپتامبر سال ۶۸۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰ 

سال: ۶۰ ۶۱ ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ ۶۵ ۶۶

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان