۶۵ (قمری)، شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم اوت سال ۶۸۴ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰ 

سال: ۶۲ ۶۳ ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ ۶۷ ۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش