۷۰۶ (قمری)، هفتصد و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم ژوئیه سال ۱۳۰۶ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰ 

سال: ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹

وابستهویرایش