سده ۹ (قمری)

سدۀ نهم در گاهشمار هجری قمری
سده‌ها: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه‌ها: ۸۰۰ ۸۱۰ ۸۲۰ ۸۳۰ ۸۴۰ ۸۵۰ ۸۶۰ ۸۶۰ ۸۷۰ ۸۸۰ ۸۹۰

قرن ۹ قمری یا سده نُهُم (قمری) در تقویم هجری قمری به فاصله سالهای ۸۰۱ تا ۹۰۰ قمری گفته می‌شود، که برابر است با سال ۷۷۷ تا ۸۷۴ ه‍.خ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۹۵ میلادی.

رویدادها ویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌ها ویرایش

دهه‌ها و سال‌ها ویرایش