۷۱۹ (قمری)

۷۱۹ (قمری)، هفتصد و نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم مارس سال ۱۳۱۹ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰ 

سال: ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش