۷۳۹ (قمری)

۷۳۹ (قمری)، هفتصد و سی و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم ژوئیه سال ۱۳۳۸ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰ 

سال: ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

بن‌مایهویرایش

  1. سادات هزار جریب سلسله‌ای شیعی در شرق مازندران صفحۀ ۰۹/ نویسنده:عمادی حائری،سید محمد / نشریه:آینه میراث ضمیمه شماره ۱۸ (نشانی اینترنتی)