۷۴ (قمری)، هفتاد و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم مه سال ۶۹۳ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰ 

سال: ۷۱ ۷۲ ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ ۷۶ ۷۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش