باز کردن منو اصلی

۷۲ (قمری)، هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم ژوئن سال ۶۹۱ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰ 

سال: ۶۹ ۷۰ ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ ۷۴ ۷۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش