۷۷۲ (قمری)، هفتصد و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم اوت سال ۱۳۷۰ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰ 

سال: ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش