۸۲ (قمری)، هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم فوریه سال ۷۰۱ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰ 

سال: ۷۹ ۸۰ ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ ۸۴ ۸۵

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان