۸ (قمری)، سال هشتم در گاهشماری هجری قمری است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۳۰  −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 

سال: ۵ ۶ ۷ - ۸ - ۹ ۱۰ ۱۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

عبدالله بن حارث

درگذشتگانویرایش

۵ جمادی‌الاول: جعفر بن ابی‌طالب از صحابه پیامبر اسلام، کشته شده در غزوه مؤته

وابستهویرایش