باز کردن منو اصلی

۹۴۹ (خورشیدی)

سال ۹۴۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۴۹ نهصد و چهل و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲
۹۴۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۵۷۰ – ۱٬۵۷۱
هجری قمری ۹۷۷ – ۹۷۸
گاه‌شماری گرگوری 1570
MDLXX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۲۳
گاه‌شماری ارمنی ۸۷۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۲۷۴ – -۲۷۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۲۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۱۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۳۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۰۷۸ – ۷٬۰۷۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۰۸۱ – ۱٬۰۸۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۲۸۶ – ۱٬۲۸۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۶۲ – ۱٬۵۶۳
سال عبری ۵٬۳۳۰ ۵٬۳۳۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۲۵ – ۱٬۶۲۶
 - ساکا سموت ۱٬۴۹۲ – ۱٬۴۹۳
 - کالی یوگا ۴٬۶۷۱ – ۴٬۶۷۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۵۷۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۰۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۱۳

محتویات

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منابعویرایش