۹۵۷ (خورشیدی)

سال ۹۵۷ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۵۷ نهصد و پنجاه و هفتین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰
۹۵۷ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۵۷۸ – ۱٬۵۷۹
هجری قمری ۹۸۵ – ۹۸۶
گاه‌شماری گرگوری 1578
MDLXXVIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۳۱
گاه‌شماری ارمنی ۸۸۷
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۲۶۶ – -۲۶۵
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۲۸
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۲۲
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۴۰
گاه‌شماری رومی ۷٬۰۸۶ – ۷٬۰۸۷
گاهشماری مازندرانی ۱٬۰۸۹ – ۱٬۰۹۰
گاه‌شماری قبطی ۱٬۲۹۴ – ۱٬۲۹۵
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۷۰ – ۱٬۵۷۱
سال عبری ۵٬۳۳۸ ۵٬۳۳۹
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۳۳ – ۱٬۶۳۴
 - ساکا سموت ۱٬۵۰۰ – ۱٬۵۰۱
 - کالی یوگا ۴٬۶۷۹ – ۴٬۶۸۰
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۵۷۸
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۱۱
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۲۱

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش


منابعویرایش