ATC code L02 درمان دستگاه درون‌ریز زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه L02 جزوی از گروه آناتومیک L ضدسرطان‌ها و عوامل تعدیل‌کنندهٔ ایمنی است.[۱]

کدهای ATC
L ضدسرطان‌ها و عوامل تعدیل‌کنندهٔ ایمنی
L01 داروهای شیمی‌درمانی
L02 درمان دستگاه درون‌ریز
L03 داروهای محرک دستگاه ایمنی
L04 داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QL02.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

L02A Hormones and related agentsویرایش

L02AA استروژنsویرایش

L02AA01 دی‌اتیل‌استیل بسترول
L02AA02 Polyestradiol phosphate
L02AA03 اتینیل استرادیول
L02AA04 فس فسترول

L02AB پروژستوژنsویرایش

L02AB01 مجسترول
L02AB02 Medroxyprogesterone
L02AB03 Gestonorone

L02AE هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها analoguesویرایش

L02AE01 Buserelin
L02AE02 لوپرورلین
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin
L02AE05 Histrelin

L02AX Other hormonesویرایش

L02B Hormone antagonists and related agentsویرایش

L02BA Anti-estrogensویرایش

L02BA01 تاموکسیفن
L02BA02 Toremifene
L02BA03 Fulvestrant

L02BB Anti-androgensویرایش

L02BB01 فلوتامید
L02BB02 Nilutamide
L02BB03 Bicalutamide
L02BB04 ام‌دی‌وی۳۱۰۰

L02BG Aromatase inhibitorsویرایش

L02BG01 آمینوگلوتتیمید
L02BG02 Formestane
L02BG03 Anastrozole
L02BG04 Letrozole
L02BG05 Vorozole
L02BG06 Exemestane

L02BX Other hormone antagonists and related agentsویرایش

L02BX01 Abarelix
L02BX02 Degarelix
L02BX03 Abiraterone

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code L02". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QL02". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.