باز کردن منو اصلی

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها

An Error has occurred retrieving Wikidata item for infoboxهورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (GnRH) به صورت طبیعی در بدن از نورونهای هیپوتالاموس ترشح می‌شود و ساختاری پپتیدی دارد.

ترشح هورمون GnRH یا هورمون آزادکننده هورمون لوتئینه‌کننده (LHRH) ضرباندار است (یعنی افزایش و کاهش یابنده در طول شبانه روز). عدم ترشح این هورمون سبب بیماری سندروم کالمن می‌شود.

عملکردویرایش

این هورمون باعث آزاد شدن هورمون محرکه فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینه‌کننده (LH) از هیپوفیز می‌شود که با کنترل سطح خونی این دو هورمون رشد و بلوغ جنسی و اعمال و خصوصیات جنسی را در هر دو جنس مستقیم یا غیر مستقیم موجب می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی