ATC code S03 فراورده‌های مخصوص چشم و گوش زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه S03 جزوی از گروه آناتومیک S دستگاه حسی است.[۱]

کدهای ATC
S دستگاه حسی
S01 چشم‌پزشکی
S02 گوش و ضمائم
S03 فراورده‌های مخصوص چشم و گوش

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QS03.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

S03A Anti-infectivesویرایش

S03AA Anti-infectivesویرایش

S03AA01 نئومایسین
S03AA02 تتراسایکلین
S03AA03 Polymyxin B
S03AA04 کلرهگزیدین
S03AA05 هگزامیدین
S03AA06 جنتامایسین
S03AA07 سیپروفلوکساسین
S03AA08 کلرامفنیکل
S03AA30 Antiinfectives, combinations

S03B Corticosteroidsویرایش

S03BA Corticosteroidsویرایش

S03BA01 دگزامتازون
S03BA02 پردنیزولون
S03BA03 بتامتازون

S03C Corticosteroids and anti-infectives in combinationویرایش

S03CA Corticosteroids and anti-infectives in combinationویرایش

S03CA01 Dexamethasone and antiinfectives
S03CA02 Prednisolone and antiinfectives
S03CA04 هیدروکورتیزون and antiinfectives
S03CA05 فلودروکورتیزون and antiinfectives
S03CA06 Betamethasone and antiinfectives

S03D سایر فراورده‌های مخصوص چشم و گوشویرایش

گروه خالی

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code S03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QS03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.