وب‌گاه BrowserChoice.eu وب‌گاهی است که به کاربران مایکروسافت ویندوز ساکن در منطقه اقتصادی اروپا پیشنهاد می‌دهد که با توجه به نیازهایشان چه مرورگر وبی برای استفاده‌های روزمرهٔ آن‌ها از اینترنت بهتر است.