C

حرفی در الفبای لاتین

C سومین حرف از حروف الفبای لاتین است. نام انگلیسی آن سی است.

ارزش(های) آوایی معمول حرف c در دبیره‌های زبانهای اروپایی

در نگارش فارسیویرایش

به‌طور معمول C,c برابر حرف / چ / در الف‌بای پارسی است. مانند: چَنگ. /Cang/

البته گروهی آن را به صورت Ch معادل حرف / چ / در الف‌ب یِ فارسی گرفته‌اند. هم‌چون: چَنگ. /Chang/

و باز شکل دیگر نوشتن چ در «دبیره پارسی لاتین» به صورت Č می‌باشد. همانند: چَنگ. /Čang/

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش

الفبای لاتین
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz