OSS

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

OSS در معانی زیر کاربرد دارد: