PM

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

PM در معانی زیر کاربرد دارد:

بعد از ظهر ، غروب ( P.M )