پرومتیوم (Promethium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Pm و عدد اتمی آن ۶۱ است.

نئودیمیمپرومتیمساماریم
-

Pm

Np
ظاهر
metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد پرومتیم، Pm،‏ 61
تلفظ به انگلیسی ‎/prˈmθiəm/‎ pro-MEE-thee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۶، f
جرم اتمی استاندارد [145] گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f5 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 23, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 7.26 g·cm−۳
نقطه ذوب 1315 K،‎ 1042 °C،‎ 1908 °F
نقطه جوش 3273 K،‎ 3000 °C،‎ 5432 °F
گرمای هم‌جوشی 7.13 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 289 کیلوژول بر مول
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی ? 1.13 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 540 کیلوژول بر مول
دومین: 1050 کیلوژول بر مول
سومین: 2150 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 183 pm
شعاع کووالانسی 199 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) est. 0.75 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 17.9 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly)
est. 11 µm/(m·K)
مدول یانگ (α form) est. 46 GPa
مدول برشی (α form) est. 18 GPa
مدول حجمی (α form) est. 33 GPa
نسبت پواسون (α form) est. 0.28
عدد کاس 7440-12-2
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های پرومتیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
145Pm syn 17.7 y ε 0.163 145Nd
146Pm syn 5.53 y ε 1.472 146Nd
β 1.542 146Sm
147Pm ایزوتوپ پرتوزای ناچیز 2.6234 y β 0.224 147Sm

خواص فیزیکی عنصر پرومتیوم:

  • عدد اتمی: ۶۱
  • جرم اتمی: ۱۴۵
  • نقطه ذوب: C° ۱۰۴۲
  • نقطه جوش تقریباً ۳۰۰۰ C°
  • شعاع اتمی: Å ۲/۶۲
  • ظرفیت: ۳
  • رنگ: متالیک
  • حالت استاندارد: جامد

در بین ۹۲ عنصر اول جدول تناوبی فقط دو عنصر تکنسیم (۴۳) و پرومتیم (۶۱) در طبیعت یافت نمی‌شوند. یکی از دلایل این موضوع این است که به طور کلی عناصر با عدد اتمی فرد تعداد ایزوتوپ‌های پایدار کم تری نسبت به عناصر با عدد اتمی زوج دارند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.