آئروموناس

گونه ای از پروکاریوت ها
آئروموناس
Aeromonas hydrophila.jpg
آئروموناس هیدروفیلا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: گاماپروتئوباکتریا
راسته: Aeromonadales
تیره: Aeromonadaceae
سرده: آئروموناس
استینر ۱۹۴۳
نوع (زیست‌شناسی)
آئروموناس هیدروفیلا

آئروموناس گونه‌ای از باکتری گرم-منفی، بی‌هوازی اختیاری، میله‌ای-شکل و از نظر مورفولوژی شبیه تیره انتروباکتریاسیا است. بیشتر ۱۴ گونه توصیف شده موجب بیماری انسان‌ها می‌شوند. آنها در همه جا در آب شیرین و شور وجود دارند.[۱]

آنها با زیرراسته گاماپروتئوباکتریا در یک گروه قرار می‌گیرند.[۲]

دو بیماری مهم مرتبط با آئروموناس التهاب معدی‌روده‌ای و عفونت زخم با حضور یا بدون حضور باکتری در خون هستند.التهاب معدی‌روده‌ای به‌طور معمول بعد از مصرف آب یا غذای آلوده رخ می‌دهد،در حالی که عفونت زخم از قرار گرفتن در معرض آب آلوده ایجاد می‌شود.آئروموناس اس‌پی‌پی در شدیدترین شکلش،می‌تواند موجب عفونتی گردد که زندگی را تهدید کرده و برای درمان به آنتی‌بیوتیک و حتی قطع عضو نیاز داشته باشد.[۳]

منابع

  1. Graf J (editor). (2015). Aeromonas. Caister Academic Press. ISBN 978-1-908230-56-0.
  2. Martinez-Murcia AJ, Benlloch S, Collins MD (July 1992). "Phylogenetic interrelationships of members of the genera Aeromonas and Plesiomonas as determined by 16S ribosomal DNA sequencing: lack of congruence with results of DNA-DNA hybridizations". Int. J. Syst. Bacteriol. 42 (3): 412–21. doi:10.1099/00207713-42-3-412. PMID 1380289.[پیوند مرده]
  3. Minnaganti, Venkat R.; Patel, Pankaj J.; Iancu, Dan; Schoch, Paul E.; Cunha, Burke A. (2000). "Necrotizing fasciitis caused by Aeromonas hydrophila". Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 29 (4): 306–308. doi:10.1067/mhl.2000.106723. ISSN 0147-9563.

مطالعه بیشتر