آبزیان

(تغییرمسیر از آبزی)

آبزیان به جاندارانی، چه مهره‌دار و چه بی‌مهره گفته می‌شود که تمام یا بخشی از عمرشان را در آب زندگی می‌کنند.حیوانات آبزی ممکن است هوا را تنفس کنند یا اکسیژن محلول در آب را از طریق اندامهای تخصصی به نام آبشش یا مستقیماً از طریق پوست استخراج کنند. [۱]

آبزیان مهمویرایش

آبزیان شناخته‌شده‌تر عبارت‌اند از:جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش