آبزیان به جاندارانی، چه مهره‌دار و چه بی‌مهره گفته می‌شود که تمام یا بخشی از عمرشان را در آب زندگی می‌کنند. جانوران آبزی ممکن است هوا را تنفس کنند یا اکسیژن محلول در آب را از طریق اندام‌های تخصصی به نام آبشش یا به طور مستقیم از طریق پوست استخراج کنند.[۱]

آبزیان مهمویرایش

آبزیان شناخته‌شده‌تر عبارت‌اند از:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش