آب‌بازنشخوارکنندگان

آب‌بازنشخوارکنندگان (نام علمی: Cetruminantia) نام یک زیرراسته از کلاد آب‌بازجفت‌سمان است.

آب‌بازنشخوارکنندگان
آب‌بازنشخوارکنندگان، Cetruminantia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
زیرراسته: Cetruminantia
   آب‌بازجفت‌سمان   

 پینه‌پایان

   آب‌بازجفت‌سمان   

 گرازسانیان    

   آب‌بازنشخوارکنندگان   

 نشخوارکنندگان

   نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان   

 اسب‌آبیان

 آب‌بازسانان

منابع ویرایش