آب‌بازجفت‌سمان

آب‌بازجفت‌سمان (نام علمی: Cetartiodactyla) نام یک کلاد از زیرراسته لوراسیاددان است.

آب‌بازجفت‌سمان
محدودهٔ زمانی: late پالئوسن - Recent
آب‌بازجفت‌سمان، Cetartiodactyla
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: لوراسیاددان
 شمال‌هوددان 

 هونیاسنجابک‌مانان
 (پستانداران، پوست‌گسترها، جوندگان درختی، جوندگان، خرگوش‌ها) 

 لوراسیاددان 

 هوچرب‌کورسانان
 (جوجه تیغی، خارپشت، موش کور، شکاف‌دندان) 

 خاگ‌پوش‌داران 

 خفاش‌سانان
 (خفاش‌ها و روباه‌های پرنده) 

 فراسم‌داران 
 نارام‌زیان 

 پولک‌پوست‌سانان
 (پانگولین‌ها) 

 گوشت‌خوارسانان
 (گربه‌ها، کفتارها، سگ‌ها، خرس‌ها، فک‌ها و …) 

 سم‌داران 

 تک‌سم‌سانان
  (اسب‌ها، تاپیرها، کرگدن‌ها و …)

 جفت‌سم‌سانان
 (شتر، خوک، نشخوارکنندگان، اسب آبی، نهنگ و …) 

   آب‌بازجفت‌سمان   

 پینه‌پایان

   آب‌بازجفت‌سمان   

 گرازسانیان    

   آب‌بازنشخوارکنندگان   

 نشخوارکنندگان

   نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان   

 اسب‌آبیان

 آب‌بازسانان

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش