نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان

نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان
Cladogram of Cetacea within Artiodactyla.png
نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان، Whippomorpha
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
راسته: جفت‌سم‌سانان
فروراسته: Whippomorpha

نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان (نام علمی: Whippomorpha) نام یک کلاد از کلاد آب‌بازجفت‌سمان است.


   آب‌بازجفت‌سمان   

 پینه‌پایان


   آب‌بازجفت‌سمان   

 گرازسانان    


   آب‌بازنشخوارکنندگان   

 نشخوارکنندگان


   نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان   

 اسب‌آبیان آب‌بازسانان


منابعویرایش